Δήμοι: Πήρε ΦΕΚ η ΚΥΑ για τις παραχωρήσεις παραλιών – Τι ισχύει αυτό το καλοκαίρι

korinthosnews  | 

Δημοσιεύθηκε το Σάββατο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Φ.Ε.Κ. Β’ 1864/15.5.2020, ημερομηνία κυκλοφορίας 16.5.2020)
η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις,
τη διαδικασία, τα τεχνικά θέματα και όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες
“για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας,
όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας,
λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών”.

Και αυτή τη φορά, δικαιούχοι του παραχωρούμενου δικαιώματος
της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας κλπ, είναι
(α) οι Δήμοι, στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται οι εν λόγω κοινόχρηστοι χώροι,
με δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος
και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ,
(β) οι Κτηματικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.

 

Από το εκτενές περιεχόμενό της, υπογραμμίζουμε ότι
μείζονος σημασίας για φέτος είναι οι διατάξεις του άρθρου 17
Εκεί  ορίζονται οι “ειδικές διατάξεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω πανδημίας” και συγκεκριμένα τα κάτωθι:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: