ΟΧΙ στην Ζωντανή Μετάδοση των Μαθημάτων – Να αποσυρθεί το Αντιεκπαιδευτικό Νομοσχέδιο

korinthosnews  | 

ΟΧΙ ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

             ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

 

Προκύπτουν δύο βασικά ζητήματα με  την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας :                            
Το πρώτο αφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τις δημοκρατικές διαδικασίες, αφού  έφερε σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο εν μέσω πανδημίας και άρσης των ατομικών ελευθεριών, απορρίπτοντας κυνικά κάθε δυνατότητα διαλόγου και αντίδρασης.                  
Το δεύτερο  αφορά  στην  ψήφιση  μιας  πρωτοφανούς  ρύθμισης για  ζωντανή μετάδοση του μαθήματος από τη σχολική αίθουσα, καταδεικνύοντας πλήρη άγνοια της σχολικής πραγματικότητας, της  διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας.

Έχει γίνει πλέον φανερό και στους πιο δύσπιστους ότι ο αυταρχισμός, η περιφρόνηση στο διάλογο και στις δημοκρατικές διαδικασίες, που αποτελούν καταστατικά στοιχεία της πιο  βαθιά συντηρητικής  νοοτροπίας,  εμπνέουν την ηγεσία του Υπουργείου που  νομοθετεί μάλιστα στην περίπτωση αυτή, χωρίς  την έγκριση από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και αναβιώνει εποχές του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν».

 Έτσι, προβλέπει  για την εκπαιδευτική διαδικασία την ταυτόχρονη δια ζώσης διδασκαλία και τη ζωντανή αναμετάδοσή της από την τάξη,  επιτρέποντας  την είσοδο κάμερας στις σχολικές τάξεις, προκειμένου να προβάλλεται το μάθημα ζωντανά στα σπίτια των μαθητών που δεν θα μπορούν να παρευρεθούν στο σχολείο. Η είσοδος της κάμερας μέσα σε μια σχολική τάξη και η μαγνητοσκόπηση του μαθήματος είναι αντιεκπαιδευτική, αντιδημοκρατική και αντιπαιδαγωγική. Η παρακολούθηση ενός μαθήματος μέσα από την κάμερα αντιβαίνει στο δικαίωμα του εκπαιδευτικού και του μαθητή στην ιδιωτικότητα και καθιστά αδύνατη τη διαφύλαξη των προσωπικών τους δεδομένων. Ανά πάσα στιγμή μια κουβέντα ή μια κίνηση μπορεί να δημοσιευτεί και να φτάσει σε χιλιάδες άσχετα μάτια και αυτιά, να γίνει βορά του διασυρμού, του μπούλινγκ, και κάθε σκοπιμότητας.

Πώς αλήθεια φαντάζεται το Υπουργείο τη διδακτική πράξη;  Σαν  μία στατική διαδικασία κατά την οποία ο διδάσκων, ακίνητος,  μονολογεί και καταγράφεται από μία κάμερα κινητού τηλεφώνου; Σαν μία εισήγηση σε συνέδριο, όπου ο εισηγητής από βάθρου ανακοινώνει τα πορίσματα της μελέτης του; Αγνοούν ότι η διδακτική πράξη είναι μία ζωντανή διαδικασία αλληλεπίδρασης με τους μαθητές, ένα διαρκές διδακτικό μαθησιακό  γίγνεσθαι, μία συμμετοχική και συλλογική πορεία προς τη μάθηση;

Πώς θα διατηρηθεί η προσωπική παιδαγωγική σχέση που χτίζεται μέσα από κάθε λεπτό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όταν όλοι γνωρίζουν ότι παρακολουθούνται, σχολιάζονται και πιθανόν καταγράφονται – ενδεχομένως ακόμη και για δόλιους σκοπούς- από οποιονδήποτε σχετικό ή άσχετο με μαθητές και καθηγητές; Πώς θα προστατεύσουμε από μία πιθανή διαπόμπευση τους μαθητές που μέσα σε μία ζωντανή τάξη μπορεί κάποια στιγμή να λειτουργήσουν με τρόπο που μπορεί να γελοιοποιηθεί, να γίνει αντικείμενο σαρκασμού και ευτελισμού;

Και πόσο μπορούν και οι ίδιοι οι μαθητές γνωρίζοντας ότι καταγράφονται να λειτουργήσουν αυθεντικά; Το πιθανότερο είναι ότι η ζωντανή μετάδοση  θα προκαλέσει αναστολές για ερωτήσεις και  για την ενεργό συμμετοχή τους στο μάθημα. Αυτό επιδιώκει το Υπουργείο; Μία «νεκρή» τάξη, με αόρατους μαθητές και εισηγητές – πρωταγωνιστές δασκάλους θεατρικού  μονόπρακτου; Και τι συμβαίνει με τα προσωπικά δεδομένα των ανήλικων μαθητών μας;  Θα δεχτούμε την καταστρατήγηση της ιδιωτικότητας και των ατομικών δικαιωμάτων τους;

Θα επιτρέψουμε την παραβίαση του άρθρου 9A του Συντάγματος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το οποίο:

«Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει».

 

 

Αλλά τίθενται και άλλοι σοβαρότατοι προβληματισμοί.

Πιο συγκεκριμένα με την τροπολογία η κυβέρνηση :

            Θεσπίζει τη σύγχρονη εξ αποστάσεως «εκπαίδευση» σε όλες τις βαθμίδες ως κανονική εκπαίδευση!

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 αναφέρεται ότι «Είναι δυνατή η, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία, είτε λόγω καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής, είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός».

Έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση οτιδήποτε τη βολεύει κάθε φορά (από την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού ως τις καταλήψεις, τις απεργίες και πολλά άλλα) για να αντικαταστήσει την εκπαιδευτική διαδικασία με την εξ αποστάσεως «εκπαίδευση» , η οποία , όπως έχουμε τονίσει, από άποψη υλικοτεχνικών υποδομών δεν είναι ούτε δημόσια ούτε καθολική.

 

            Ανοίγει, επίσης, το δρόμο για την αξιολόγηση, την κατάργηση κάθε παιδαγωγικής ελευθερίας, προωθεί το τυποποιημένο μάθημα-διάλεξη, εύκολα μετρήσιμο και αξιολογήσιμο, με μια γνώση που υποβαθμίζεται για να μπορεί να ποσοτικοποιηθεί. Δεν είναι τυχαίο πως στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι «Τα μεταδιδόμενα που τυχόν παράγονται στο ίδιο ως άνω πλαίσιο διατηρούνται για συγκεκριμένο εύλογο χρονικό διάστημα…Η επεξεργασία των εν λόγω μεταδεδομένων επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς ή στατιστικούς…Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι ...» για το δημόσιο το ΥΠΑΙΘ και για τα ιδιωτικά ο ιδιοκτήτης της ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής!

Ταυτόχρονα, οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό μπορούν ευκολότερα, αμεσότερα και φθηνότερα να καλυφθούν από κάμερες και από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση που δεν χρειάζεται προσωπικό, που χωράει τον απόλυτο έλεγχο, αλλά και τους χορηγούς και τους επενδυτές που επιθυμεί για το νέο σχολείο.

 

Οι εκπαιδευτικοί αποδείξαμε όλο αυτό το διάστημα ότι νοιαζόμαστε για τους μαθητές μας. Τους στηρίζουμε και διατηρούμε ζωντανή την παιδαγωγική σχέση  μαζί τους, με προσωπικές θυσίες και υψηλό αίσθημα ευθύνης, τόσο όταν υπάρχει φυσική παρουσία στο σχολείο, όσο και όταν οι συνθήκες επιβάλλουν την εξ αποστάσεως υποστήριξη. 

Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Θα στηρίξουμε τους μαθητές μας που δεν μπορούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία, με κάθε δυνατό τρόπο.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε   τον ευτελισμό της  παιδαγωγικής ελευθερίας , την απαξίωση της ουσίας της διδασκαλίας, την ωμή παραβίαση  των  προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών.

Θα ακυρώσουμε στην πράξη τους αντιδημοκρατικούς, αντιεκπαιδευτικούς και βαθιά αντιπαιδαγωγικούς σχεδιασμούς μιας ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας που ήδη καταγράφεται στις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας της εκπαίδευσης.

Απαιτούμε

- Να καταργηθεί ΤΩΡΑ η τροπολογία. Όχι  κάμερες παρακολούθησης στα σχολεία.            
Όχι στον νέο επιθεωρητισμό.

- Καλούμε τους συναδέλφους να μην υλοποιήσουν την απόφαση, που θεσμοθετήθηκε με την ψήφιση της τροπολογίας, σε περίπτωση που τους ζητηθεί να πράξουν κάτι τέτοιο. Τονίζουμε ότι η Ομοσπονδία καλύπτει πολιτικά, συνδικαλιστικά κάθε συνάδελφο ο οποίος θα αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα με την υλοποίηση της απόφασης.

- Καλούμε τους  Συλλόγους Διδασκόντων που έχουν  την παιδαγωγική ευθύνη να μην επιτρέψουν την εφαρμογή της κατάπτυστης τροπολογίας και να μην εκχωρήσουν οποιο δήποτε δικαίωμα σε τρίτους.

- Κηρύσσουμε απεργία – αποχή, αν επιχειρηθεί να εφαρμοστεί ζωντανή αναμετάδοση μαθημάτων.

- Να αποσυρθεί – καταργηθεί το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας

Σοφία Κανέλλου          Ηλίας Λέκκας   

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ για τις κάμερες στα σχολεία ΕΔΩ: