Στη Σωληνουργεία Κορίνθου το δίκτυο φυσικού αερίου της Νορβηγίας Δανίας Πολωνίας στη Βόρεια Θάλασσα

korinthosnews  | 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου, θυγατρική της Cenergy Holdings,
ανέλαβε τη σύμβαση προμήθειας για έργο χερσαίου αγωγού από την Energinet,
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της Δανίας.

Το έργο περιλαμβάνει 142 χλμ. σωλήνων χάλυβα.

Η κατασκευή και επένδυση των σωλήνων θα πραγματοποιηθεί
στις εγκαταστάσεις της Σωληνουργεία Κορίνθου στην Ελλάδα.

Ο νέος αγωγός θα συνδέσει το υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου
της Νορβηγίας στη Βόρεια Θάλασσα με αυτά της Δανίας και της Πολωνίας. 

 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: