Προσοχή! λειτουργούν ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ & τα δύο σημεία των λαϊκών αγορών της Κορίνθου

korinthosnews  | 

     Παράλληλα λειτουργούν από το Σάββατο 9 Μαΐου 2020
και μέχρι νεοτέρας οι υπαίθριες λαϊκές αγορές της Κοινότητας Κορίνθου
σύμφωνα με απόφαση Δημάρχου και την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4682/2020,
για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας
και περιορισμού της διάδοσης ιού COVID-19
και προκειμένου να εξασφαλιστεί η δραστηριοποίηση όλων των παραγωγών
και όλων των εμπόρων που δικαιούνται να συμμετέχουν σε αυτές.

 

Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν:

α. Η υπαίθρια λαϊκή αγορά Ιωνίας (Συνοικισμός) Κορίνθου,
στον χώρο της  χειμερινής λαϊκής  Ιωνίας ( Συνοικισμός) Κορίνθου ,
ημέρα Τετάρτη και ώρες 06:00 π.μ. έως και 13:30 μ.μ.
παράλληλα με την καθιερωμένη θερινή λαϊκή αγορά  Ιωνίας (Συνοικισμού) 
που λειτουργεί την ίδια μέρα και ώρες  .
Οι παράλληλες λαϊκές Ιωνίας (Συνοικισμού) Κορίνθου
θα λειτουργούν κάθε Τετάρτη

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αρ. πρωτ. 44105-05/05/2020
Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

Οι ώρες λειτουργίας τους θα είναι από τις 06:00 έως τις 13.30

β. υπαίθρια λαϊκή αγορά Κορίνθου ,
στον χώρο χειμερινής λαϊκής Κορίνθου ,
ημέρα Σάββατο και ώρες 06:00 π.μ. έως και 14:00 μ.μ.  
παράλληλα
με την καθιερωμένη θερινή λαϊκή αγορά  Κορίνθου, 
που λειτουργεί την ίδια μέρα και ώρες . 
Οι παράλληλες λαϊκές Κορίνθου θα λειτουργούν κάθε Σάββατο

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 44105-05/05/2020
Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή .

Οι ώρες λειτουργίας τους θα είναι από τις 06:00 έως τις 14:00.