Διευκρίνηση αναφορικά με την απαγόρευση μπάνιου στην θάλασσα - Δείτε σε ποιούς επιτρέπεται

korinthosnews  | 

Αναφορικά με την απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού (κολύμπι)
στο πλαίσιο αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας
που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
διευκρινίζεται ότι οι περιορισμοί κάμπτονται στην περίπτωση πολιτών
με σοβαρά προβλήματα υγείας
(παιδιά με αυτισμό, ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας ή σε φάση αποκατάστασης, κ.α.),
που χρήζουν είτε σωματικής άσκησης, είτε άλλων θεραπευτικών πρακτικών,
όπως το θαλάσσιο λουτρό ή άλλων συναφών τρόπων αποκατάστασης.

    Οι πολίτες του προηγούμενου εδαφίου κατά την άσκησή τους αυτή,
οφείλουν να κατέχουν και να επιδεικνύουν το σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό,
με συνημμένη γνωμάτευση του ιατρού τους.