Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος αδειών κυνηγετικών όπλων

korinthosnews  | 

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι
παρατείνεται η διάρκεια ισχύος αδειών κυνηγετικών όπλων,
που λήγουν μέχρι την 31-12-2020,
για ένα έτος από την ημερομηνία λήξης τους.