Πανελλαδική έρευνα καταγραφής των χαρακτηριστικών της κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας του COVID-19

korinthosnews  | 

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί τμήμα
της ερευνητικής δραστηριότητας που πραγματοποιείται
στο Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Απευθύνεται σε κατοίκους της Ελλάδας και έχει ως στόχο
την καταγραφή των υφιστάμενων
- υπό ισχύ μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας -
μεταφορικών προτιμήσεων των ερωτώμενων.

 

Αναγκαία συνθήκη για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων,
είναι η
 ειλικρινής απάντηση των ερωτημάτων και κατά συνέπεια, 
σωστές ή λάθος απαντήσεις δεν υπάρχουν.

 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα,
σύμφωνα με τα πρότυπα και τις υποδείξεις
του Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ευρύτερα γνωστού και ως
GDPR
(General Data Protection Regulation).

 

Τονίζεται ότι τα δεδομένα που θα προκύψουν από την έρευνα,
θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις,
συμβάλλοντας στην κατανόηση του μεταφορικού προφίλ
των κατοίκων της Ελλάδας κατά την ιδιαίτερη αυτή περίοδο. 


Ο σύνδεσμος της έρευνας είναι ο εξής:

https://changeisp.limequery.com/861566?lang=en