ΠΡΟΣΟΧΗ! Έκτακτη Παράλληλη λειτουργία των λαϊκών αγορών στην Κόρινθο

korinthosnews  | 

Παράλληλη λειτουργία των λαϊκών αγορών Κορίνθου

------------------------------------

Ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Βασίλης Νανόπουλος αποφασίζει 
για προληπτικούς λόγους και περιορισμό της διάδοσης του ιού COVID-19

Η Υπαίθρια Λαϊκή Αγορά της Κορίνθου
στο χώρο της χειμερινής Λαϊκής (Οδός Αποστόλου Παύλου)
και παράλληλα
στο χώρο της θερινής λαϊκής αγοράς Κορίνθου (Οδός Κολιάτσου)
την ίδια μέρα και τις ίδιες ώρες.