ΠΡΟΣΟΧΗ! Την Τρίτη η Λαϊκή αγορά Συνοικισμού

korinthosnews  | 

Σας γνωρίζουμε οτι η λαϊκή αγορά Ιωνίας (Συνοικισμού)
θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 από 06:00 έως 13:30
καθώς η ημέρα λειτουργίας της συμπίπτει με αργία
(Κανονισμός 409/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε
με την ΑΔΣ 314/2017, ΑΡΘΡΟ 3, παρ.1 και 3) .

Μέχρι και τις 31.03.2020

⏩ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ η πώληση τροφίμων
σε όλες τις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Κορινθίων (ΚΑΔ 4789)

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ επίσης τα χαρτικά ,
τα είδη καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας.

ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ τα βιομηχανικά είδη, τα πλαστικά και τα είδη ένδυσης και υπόδησης

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ