Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των κλειστών & ανοικτών χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δ. Κορινθίων

korinthosnews  | 

Ανακοίνωση

Στο πλαίσιο των αποφάσεων και των κατευθύνσεων
του υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ και του υπουργείου ΠολιτισμούΑθλητισμού
για την προστασία της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19
και
σε εφαρμογή της υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16837/10.03.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(ΦΕΚ 782/10.03.2020 τεύχος Β &
ΦΕΚ 783/10.03.2020 τεύχος Β),
αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία όλων των κλειστών και ανοικτών χώρων
των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κορινθίων
για ατομικά και ομαδικά αθλήματα και για το διάστημα 13-3-20 μέχρι και 24-3-2020,
πλην του Σταδίου Κορίνθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Π.Α.Π
Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας