Στην Συνεδρίαση του Δ.Σ. η Ενημέρωση από την COMER GROUP για τις εξελίξεις στην Κοινοπραξία του Καζίνο

korinthosnews  | 

Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου στις 2 το μεσημέρι θα συνεδριάσει
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) 
το Δημοτικό Συμβούλιο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων
σε τακτική συνεδρίαση,
για συζήτηση επί των 4 κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
μεταξύ των οποίων και η
Ενημέρωση από την COMER GROUP για τις εξελίξεις στην Κοινοπραξία του Καζίνο:


ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

              1.Αποδοχή ένταξης & χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I)
του έργου "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις".
Ορισμός υπευθύνου και υπολόγου διαχειριστή της Πράξης.

 

              2.Αποδοχή ένταξης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου
"Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2019" της Πρότασης
"Αστικό Περιβάλλον και Εναλλακτικές Μετακινήσεις.
Μετατροπές στο δημόσιο χώρο με επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής".

 

            3.Αποδοχή ποσού #58.920,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2020)
για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου
(A’ κατανομή έτους  2020) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές.

 

            4.Ενημέρωση από την COMER GROUP
για τις εξελίξεις στην Κοινοπραξία του Καζίνο.

 

                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                Θυμής Φίλιππας