ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

korinthosnews  | 

ΚΑΛΕΣΜΑ

ΓΙΑ  ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

 

            Το Δ.Σ. της Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Κορινθίας, αφού έλαβε υπόψη και το σχετικό αίτημα
του Συντονιστικού Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών ,
καλεί την Ο.Λ.Μ.Ε. να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ
σε κύκλο Γενικών Συνελεύσεων και Γενική Συνέλευση Προέδρων
για την κήρυξη απεργιακών  κινητοποιήσεων για το Προσοντολόγιο
και για άλλα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου,
όπως:

  • Μισθολογικό – Συνταξιοδοτικό
  • Αναγνώριση Επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών των Κολλεγίων
  • Τριετής ποινή αποκλεισμού για τους αναπληρωτές
  • Αξιολόγηση


    ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

    Η Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας

    Σοφία Κανέλλου          Ηλίας Λέκκας