Χριστουγεννιάτικη συναυλία Βυζαντινής Μουσικής από τη Χορωδία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ»

korinthosnews  | 

Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου·
εὐτρεπιζέσθω ἡ φάτνη·
τὸ Σπήλαιον δεχέσθω, ἡ ἀλήθεια ἦλθεν·
ἡ σκιὰ παρέδραμε· καὶ Θεὸς ἀνθρώποις, ἐκ Παρθένου πεφανέρωται, …
 

 • Χριστουγεννιάτικη συναυλία  Βυζαντινής Μουσικής 
  από τη Χορωδία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ»
  υπό τη διεύθυνση του Αθανασίου Παιβανά
  στις 15 Δεκεμβρίου 2019,
  στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου,
  ώρα 7.00 μ.μ