Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δ. Σικυωνίων

korinthosnews  | 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
συμμετοχής στα τμήματα μάθησης
του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)
Δήμου Σικυωνίων

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Σικυωνίων,
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
(διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης)
και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς
τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σικυωνίων,
στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων
με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σικυωνίων έχουν προγραμματιστεί τμήματα
για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

1 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία – 25 ΩΡΕΣ

2 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας – 25 ΩΡΕΣ

3 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική - Πολιτιστική Ανάπτυξη – 25 ΩΡΕΣ

4 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα
(σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) – 25 ΩΡΕΣ

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες
ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης,
καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται
η συμπλήρωση σχετικής αίτησης
με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 

Οι εγγραφές για τα πρώτα τμήματα ξεκίνησαν:
από τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019
έως την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε
στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης,
Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, Δημαρχείο Κιάτου,
Γραφείο 6, ώρες 8:30 – 12:30 

Τηλ. : 27423 60117 (κα Γκαβάγια)

Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Γεννηματά 2, 20200 Κιάτο

Email: d-sikyon@otenet.gr

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.