Σάρωσε η Δημοκρατική Κίνηση στις Εκλογές των Μηχανικών

korinthosnews  | 

Στις εκλογές των Μηχανικών
Για το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου
ΕΛΑΒΑΝ:
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 74,75%
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 12,82%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 6,93%
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 5,45%