Την Τρίτη η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

korinthosnews  | 

                  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.  (  30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 )

 

  1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

             ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

               

  1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗ ΖΗΡΕΙΑ

 

  1. ΕΚΚΡΕΜΗ ΘΕΜΑΤΑ

 

Το Δ.Σ. θα γίνει την Τρίτη  30 / 6 / 2020 και ώρα 20:30 στo 2o ΓΕΛ Κορίνθου,
λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.
Γίνεται τακτικά κάθε δεύτερη Τρίτη 
και έκτακτα όταν παρουσιαστεί ανάγκη.
Η Η.Δ. στέλνεται έγκαιρα σε όλα τα σχολεία. 
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές σε κάθε συνάδελφο για να τις παρακολουθήσει
και να παρέμβει γραπτά ή προφορικά.
Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος θέλει να βάλει κάποιο θέμα εκτός Η.Δ.,
πρέπει να το έχει στείλει στην Πρόεδρο με email από πριν
και/ή να είναι στο Δ.Σ. στις  20:30

              

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας

Σοφία Κανέλλου          Ηλίας Λέκκας