Στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις FIGHT ACADEMY έχει τοποθετηθεί κουμπαράς για τον μικρό Παναγιώτη Ραφαήλ

korinthosnews  | 

FIGHT ACADEMY KORINTHOS

Εμείς μπορούμε ;;;;
Όλοι μπορούνε !!!

Από Δευτέρα 14-10-2019 έχει τοποθετηθεί κουμπαράς
στις αθλητικές εγκαταστάσεις FIGHT ACADEMY ,
για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ ...

Η καταμέτρηση των χρημάτων θα γίνει παρουσία όλων σας
και η απόδειξη κατάθεσης θα κοινοποιηθεί στη σελίδα μας...

" Γίνε και ΕΣΥ, ο Ήρωας του Παναγιώτη-Ραφαήλ "

FIGHT ACADEMY KORINTHOS

Κολιάτσου 85 - Κόρινθος
Τηλ: 2741021010