Κλείνουν 4 Νηπιαγωγεία & 2 Δημοτικά σχολεία στην Κορινθία - Δείτε την Λίστα

korinthosnews  | 

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας για το σχολικό έτος 2019-2020
είκοσι οκτώ (28) Νηπιαγωγείων και έντεκα (11) Δημοτικών Σχολείων
στην Πελοπόννησο
περιλαμβάνει Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 (Φ.Ε.Κ. Β’ 3376/2.9.2019).

Μεταξύ αυτών 4 Νηπιαγωγεία & 2 Δημοτικά Σχολεία στο νομό Κορινθίας 

Δείτε τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά
στα οποία δεν θα ηχήσει φέτος σχολικό κουδούνι,
αλλά και τον ακριβή λόγο για τον οποίο αποφασίστηκε η αναστολή.