Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Α΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας

korinthosnews  | 

Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε.  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                            
 

                          ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. ( 8  ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2019 )

  1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ Α΄Ε.Λ.Μ.Ε.
  2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  ΣΤΙΣ 14 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ
  3. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  4. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

 

Το Δ.Σ. θα γίνει την Τρίτη  8 / 10 / 2019 και ώρα 20:30
στα Γραφεία της Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. (Άργους 17).

Γίνεται τακτικά κάθε δεύτερη Τρίτη την ίδια ώρα
και έκτακτα όταν παρουσιαστεί ανάγκη.
Η Η.Δ. στέλνεται έγκαιρα σε όλα τα σχολεία. 
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές σε κάθε συνάδελφο
για να τις παρακολουθήσει και να παρέμβει γραπτά ή προφορικά.
Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος θέλει να βάλει κάποιο θέμα εκτός Η.Δ.,
πρέπει να το έχει στείλει στην Πρόεδρο με email από πριν και/ή να είναι στο Δ.Σ. στις 20:30.


 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας

Σοφία Κανέλλου          Ηλίας Λέκκας