Δείτε Πόσα χρήματα λαμβάνουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ?

korinthosnews  | 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που ορκίζονται αυτές τις ημέρες
και θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους από την 1ηΣεπτεμβρίου 2019
έως την 31ηΔεκεμβρίου 2023, δικαιούνται αποζημίωση
για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο ΝΟΜΟΣ

Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνεται στην παρ.9 του αρ.92 του ν.3852/2010,
που προστέθηκε με την παρ.3 του αρ.33 του ν.4483/2017.

Ειδικότερα, εκεί ορίζεται πως τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία 
(δηλαδή πλην των Δημάρχων, των Αντιδημάρχων
και των Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων,
αφού αυτοί λαμβάνουν αντιμισθία βάσει της παρ.1 του αρ.92 του ν.3852/2010 ως ισχύει),
δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου και μέχρι 4 συνεδριάσεις το μήνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: