ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ: Ποιοι μπορούν να οριστούν – Πλήθος – Αντιμισθία - Αρμοδιότητες

korinthosnews  | 

Με την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας να είναι προ των πυλών,
το αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον εστιάζει στα πρόσωπα που οι Δήμαρχοι
θα επιλέξουν για τις διάφορες θέσεις ευθύνης,
μεταξύ των οποίων πρωταγωνιστούν οι θέσεις των Αντιδημάρχων. 

Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο κατά το μεγαλύτερο μέρος του είναι καινούριο
και θα εφαρμοστεί πρώτη φορά, καθώς αντικαταστάθηκε από τον Κλεισθένη (ν.4555/2018)
και πρόσφατα τροποποιήθηκε από τη νέα Κυβέρνηση (ν.4623/2019).

Ταυτόχρονα, σειρά προγενέστερων διατάξεων παραμένουν σε ισχύ.

 

ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.59 του ν.3852/2010,
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του αρ.68 του ν.4555/2018
και εν συνεχεία τροποποιήθηκε από την παρ.2 του αρ.5 του ν.4623/2019,
ο αριθμός των Αντιδημάρχων στη νέα δημοτική περίοδο θα εφαρμοστεί ως εξής:

- Σε Δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους
ορίζονται έως 2 Αντιδήμαρχοι,
ενώ σε Δήμους με πληθυσμό πάνω από 5.001 και έως 20.000 κατοίκους
ορίζονται έως 4.

- Σε Δήμους που έχουν πληθυσμό από 20.001 έως 50.000 κατοίκους
ορίζονται έως 5 Αντιδήμαρχοι,
ενώ σε Δήμους από 50.001 έως 100.000 κατοίκους
ορίζονται έως 6 Αντιδήμαρχοι.

 

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ

Στην παρ.1 του αρ.59 του Καλλικράτη, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του αρ.68 του Κλεισθένη και εν συνεχεία τροποποιήθηκε από την παρ.2δ του αρ.5 του ν.4623/2019, ορίζεται:

«Αντιδήμαρχοι είναι οι Σύμβουλοι που ορίζει ο Δήμαρχος (...)
Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί Σύμβουλος
που ανήκει σε διαφορετική Δημοτική Παράταξη από αυτή του Δημάρχου,
εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των Συμβούλων της Παράταξης
στην οποία ανήκει ο Σύμβουλος αυτός. 
Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται. 
Αντιδήμαρχος που ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ή διαγράφηκε από την Παράταξή του, 
ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ από το αξίωμα αυτό.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: