Προάγεται Υποστράτηγος και Φεύγει από την Κορινθία ο Σπυρίδων Σκλαβος

korinthosnews  | 

Μεγάλη απώλεια για την Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας

Κρίθηκαν οι Ταξίαρχοι της Ελληνικής Αστυνομίας

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη και τη συμμετοχή
του Αντιστρατήγου του Σώματος Ανδρέα Δασκαλάκη
και Αντιστρατήγου του Στρατού Ξηράς,
συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων
και έκρινε τους Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μεταξύ αυτών Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου,
για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων
και το μέχρι σήμερα Διευθυντή
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας τον κ. Σπυρίδων Σκλάβο.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας,
Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη,
έγιναν οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας,
ως ακολούθως:
Toν κ. ΣΚΛΑΒΟ Σπυρίδωνα, από την Δ/νση Αστυνομίας Κορινθίας
στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων,
ως Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή, με δαπάνες δημοσίου


Σίγουρα αποτελεί μια επιβράβευση ενός άξιου αξιωματικού που πέρασε από την Κορινθία
με πολλές επιτυχίες στην Διεύθυνση σε αυτόν τον 1,5 περίπου χρόνο που έμεινε εδώ.

Αγάπησε την Κορινθία και τον αγάπησε η Κορινθιακή Κοινωνία
αφού ταυτίστηκε με αυτήν.

Θα μας λείψει και σίγουρα θα του λείψουμε!

Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα Νέα του Καθήκοντα και εις ανώτερα.

Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις
των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας
από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος,
υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας,
Αντιστρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη
και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος
Ανδρέα Δασκαλάκη και Κωνσταντίνου Σκούμα.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Συμβούλιο:

Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου,
τους κατωτέρω έντεκα (11) Ταξιάρχους Γενικών καθηκόντων:

1. Παρασκευά ΣΑΝΙΔΑ

2. Αντώνιο ΡΟΥΤΖΑΚΗ

3. Λάζαρο ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

4. Γεώργιο ΚΑΝΕΛΛΟ

5. Πέτρο ΤΖΕΦΕΡΗ

6. Γεώργιο ΔΟΥΒΑΛΗ

7. Ηλία ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ

8. Ιωσήφ ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ

9. Ελευθέριο ΓΚΑΡΙΛΑ

10. Σπυρίδωνα ΣΚΛΑΒΟ

11. Νικόλαο ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων:

1. Χρήστο ΚΟΝΔΥΛΗ

2. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

3. Εμμανουήλ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

4. Γεώργιο ΠΑΠΠΑ

5. Γεώργιο ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ

6. Ελευθέριο ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥ

7. Κωνσταντίνο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ

8. Μιχαήλ ΛΑΔΟΜΕΝΟ

9. Νικόλαο ΣΚΑΡΤΣΗ

10. Λουκά ΚΡΙΚΟ

11. Λάμπρο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

12. Εμμανουήλ ΔΟΥΡΒΕΤΑΚΗ

13. Απόστολο ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ

14. Πασχάλη ΣΥΡΙΤΟΥΔΗ

15. Ανδρέα ΜΠΑΜΠΙΛΗ

16. Σοφία ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

17. Κωνσταντίνο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

18. Χαράλαμπο ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

19. Αστέριο ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ

20. Κωνσταντίνο ΔΟΥΒΑΛΗ

21. Κωνσταντίνο ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗ

22. Αντώνιο ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ

23. Ιωάννη ΛΑΣΠΑ

24. Παναγιώτη ΜΠΟΔΙΩΤΗ

25. Μιχαήλ ΤΣΑΤΣΗ

26. Νικόλαο ΤΣΕΤΣΙΚΑ

27. Γεώργιο ΛΥΜΠΙΝΑΚΗ

28. Γεώργιο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ

29. Θεόδωρο ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ

30. Παναγιώτη ΠΕΤΣΙΝΗ

31. Χρήστο ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ

32. Κωνσταντίνο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

33. Χαράλαμπο ΘΕΟΧΑΡΗ

34. Παναγιώτη ΠΟΥΠΟΥΖΑ

35. Χρήστο ΜΑΝΟΥΡΑ

Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία
τους κατωτέρω (19) Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων,
οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου
εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν
ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:

1. Χαράλαμπο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ

2. Δημήτριο ΣΙΟΡΕΝΤΑ

3. Νικόλαο ΚΟΤΡΩΝΙΑ

4. Μιχαήλ ΣΔΟΥΚΟ

5. Γεώργιο ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ

6. Κωνσταντίνο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

7. Παύλο ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

8. Κώστα ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

9. Μιλτιάδη ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ

10. Κωνσταντίνο ΛΑΜΠΡΟΥ

11. Δημήτριο ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

12. Πάρι ΝΙΚΟΥ

13. Βασίλειο ΤΣΟΥΡΑ

14. Δημήτριο ΚΟΡΟΜΗΛΑ

15. Γεώργιο ΓΛΥΚΟΠΟΥΛΟ

16. Γεώργιο ΚΑΤΕΡΗ

17. Ευάγγελο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

18. Γεώργιο ΤΣΑΜΑΔΙΑ

19. Χρήστο ΠΕΤΣΙΝΟ

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών.