Νέες Θέσεις Εργασίας στην ECORAP A.E.

korinthosnews  | 

Νέες Θέσεις Εργασίας στην ECORAP A.E.

Θέση οδηγού φορτηγού Γ’ Κατηγορίας 
με επιθυμητές γνώσεις χειρισμού μηχανημάτων έργου – ανυψωτικών (κλαρκ),
προσφέρει η ECORAP AE στο εργοστάσιο, στο Μπολάτι Κορινθίας
Τηλέφωνο επικοινωνίας - πληροφορίες: 27410 56001
Βιογραφικά στο email: info@rapgroup.gr

Θέση Υπεύθυνος γραφείου κίνησης 
με καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και επιθυμητή γνώση λογιστικών,
προσφέρει η ECORAP AE στο εργοστάσιο, στο Μπολάτι Κορινθίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας - πληροφορίες: 27410 56001
Βιογραφικά στο email: info@rapgroup.gr