Κατερίνα Γκέκη - Φαρμάκη: Ύπαιθρος ¨χώρος να ζεις και να επιχειρείς¨ !!!

korinthosnews  | 

 

Η Κορινθία ,μια περιοχή με μεγάλη, ποιοτική παραγωγή αγροτικών προϊόντων
βιώνει προβλήματα όπως:
---το μεγάλο κόστος των αγροτικών προϊόντων,
--την έλλειψη υποδομών σχετικά με τα νερά άρδευσης,
αλλά ακόμα και την σωστή αξιοποίηση των υπαρχόντων. 
--μεγάλες ζημιές στην παραγωγή από τις βροχοπτώσεις του 2018 ,
και απογοητευτικές εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ 
-μεγάλη φορολογία και μεγάλες εισφορές Εφκα . 

Εμείς στο κίνημα αλλαγής ξέρουμε την μεγάλη σημασία του αγροτικού τομέα στο ΑΕΠ της χώρας και όχι μόνο, και προτείνουμε συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής για τους αγρότες και την ύπαιθρο.

Μερικές προτάσεις:
1) Αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημα. 
2) Επικαιροποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου του ΕΛΓΑ .
3) Μείωση της φορολογίας των αγροτών και της φορολογίας των ενισχύσεων. 
4) Μείωση του κόστους παραγωγής, με έμφαση στα αγροτικά εφόδια,
στην ηλεκτρική ενέργεια και στην καθιέρωση αγροτικού πετρελαίου. 
5) Αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων
και μια δεύτερη ευκαιρία στους αγρότες
και καθιέρωση ακατάσχετου λογαριασμού.


Κατερίνα Φαρμάκη
Υποψήφια Βουλευτής
Κίνημα Αλλαγής 
Νομός Κορινθίας
πρώην Βουλευτής