Καθαρισμός ακτής & καταγραφή θαλάσσιων απορριμμάτων στα Καλάμια Κορίνθου

korinthosnews  | 


 

 «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ – Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑ»

Κόρινθος, Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019…

Καθαρισμός ακτής και καταγραφή θαλάσσιων απορριμμάτων
στην παραλία Καλάμια μπροστά από το 5ο Δημοτικό σχολείο Κορίνθου.

Ώρα συγκέντρωσης 9:00 το πρωί.

Η ΟΖΟΝ Μη Κυβερνητική Οργάνωση σε συνεργασία
με το Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης
του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.)
ανακοινώνουν τη διενέργεια δράσης καθαρισμού
και καταγραφής θαλάσσιων απορριμμάτων στην Κόρινθο.

Στο πλαίσιο της δράσης, καλούνται εθελοντές να συμμετάσχουν
και να αποτελέσουν μέρος του ερευνητικού προγράμματος
για τα απορρίμματα στον Κορινθιακό κόλπο.

Οι εθελοντές θα εκπαιδευτούν στις μεθόδους καταγραφής
καθώς επίσης και στην οργάνωση και διαχείριση ομάδων καταγραφής.

Στόχοι είναι:
• Η συλλογή εποχικών δεδομένων για τη συσσώρευση των απορριμμάτων
στη θάλασσα και τις ακτές του Κορινθιακού
• Η εκπαίδευση των εθελοντών και η πιστοποίηση της ικανότητας και γνώσης τους
• Η δημιουργία δικτύου ικανών συνεργατών με περιβαλλοντική ευαισθησία
για την υλοποίηση μελλοντικών προγραμμάτων
προστασίας και αποκατάστασης του Κορινθιακού

Το έργο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

Για ενημέρωση και πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου,
επερχόμενες δράσεις και συμμετοχή εθελοντών σε αυτές,
το κοινό μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα 
www.ozon-ngo.gr/korinthiakos