Σε ΦΕΚ ο αριθμός Δημοτικών-Περιφερειακών Συμβούλων στην Π.Ε. Κορινθίας - Δείτε τον Αναλυτικό Πίνακα

korinthosnews  | 

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
οι δύο Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών
για τον καθορισμό του αριθμού
των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβούλων
που θα εκλεγούν.

Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων με βάση το μόνιμο πληθυσμό ,
όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή,
στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας
ορίζεται ο αναγραφόμενος ως ακολούθως:

 Ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων στην περιφέρειας Πελοποννήσου,
σύμφωνα με τη διαδικασία  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ορίζεται ως ο αναγραφόμενος στον παρακάτω Πίνακα: