Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ στην Εθνική Τράπεζα

korinthosnews  | 

Η Εθνική Τράπεζα κατά το χρονικό διάστημα
από 01.04.19 έως και 30.09.19 (εαρινό εξάμηνο) 
θα απασχολήσει για πρακτική άσκηση  500 σπουδαστές 
(450 σε Μονάδες του Δικτύου και 50 σε Διευθύνσεις της Διοίκησης)
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) των κάτωθι Τμημάτων:

Λογιστικής - Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, 
Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διεθνούς Εμπορίου  και  
Εμπορίας & Διαφήμισης (Μάρκετινγκ).

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές
μπορούν να απευθύνονται στα Καταστήματά μας
ή στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου
στα τηλέφωνα 2103341322 - 2103342634.

Εθνική Τράπεζα

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

της Τράπεζας και του Ομίλου