Κατανομή 44 εκατ. ευρώ στους Δήμους της χώρας από το (ΤΑΠ) και το Τέλος Διαφήμισης

korinthosnews  | 

Κατανομή 44 εκατ. ευρώ στους Δήμους της χώρας
από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και από το Τέλος Διαφήμισης - Κατηγορίας Δ΄

 

To Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει το ποσό των 18.000.000 ευρώ στους Δήμους της Χώρας από τα έσοδα της κατηγορίας «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» και «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – κατανομή του 15%», του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2018 των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθεί σε αυτούς με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα έσοδα αυτά διατίθεται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.

Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών
που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
με τίτλο «Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)»,
τα εν λόγω ποσά αποδίδονται
στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ως εξής:


ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 36.780,00

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 86.020,00

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 41.240,00

ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 15.270,00

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 34.390,00

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 42.510,00