Ο Δήμος θα φτιάξει μόνος του τον δρόμο: Στεφάνι - Αγιος Βασίλειος - Video

korinthosnews  | 

Την υποβολή πρότασης για την αγροτική οδοποιία του δρόμου
Στεφάνι – Άγιο Βασίλειο από το πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ¨
αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων
όπως δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός>
Και συνέχισε:
Ένας δρόμος που είχε συμφωνηθεί να κατασκευαστεί
σε συνεργασία με την περιφέρεια αλλά ο Δήμος Κορινθίων
βλέποντας την καθυστέρηση από πλευράς Περιφέρειας
παίρνει την πρωτοβουλία και εντάσσει το έργο στο πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ¨.