Την Τρίτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. Κορινθίων

korinthosnews  | 

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα
θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων
στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος)
με 17 Θέματα στην ημερήσια διάταξη:
 

 1. Έγκριση του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2018 του ν.π.
  «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
   
 2. Έγκριση του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2018 του ν.π.
  «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
   
 3. Έγκριση του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2018 του ν.π.
  «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
   
 4. Παράταση συμβάσεων μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται στο Δήμο Κορινθίων στα πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος με τίτλο πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ΤΕΒΑ /FEAD 2014-2020, λόγω τροποποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ως προς το «χρονοδιάγραμμα υλοποίησης»
   
 5. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο,
  με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4071/2012
   
 6. Διαγραφή βεβαιωμένων δημοτικών τελών νεκροταφείων
   
 7. Διαγραφή ημερήσιου τέλους λαϊκής αγοράς
   
 8. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο νεκροταφείου Δ.Ε. Σαρωνικού
   
 9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017
   
 10. Αίτημα για υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
  (άρθρο 52 Ν.4483/2017)
   
 11. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος  ποσού
   
 12. Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει το 2ο Γυμνάσιο
   
 13. Αίτημα σπουδάστριας  ΑΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο
   
 14. Αίτημα σπουδάστριας  ΙΕΚ για πρακτική άσκηση στο Δήμο
   
 15. Διάθεση πιστώσεων
   
 16. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο
   
 17. Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου.

 

 

 Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ