400.000 στον Δ.Κορινθίων & 350.000 στον Δ.Νεμέας για την αντιμετώπιση ζημιών από τον ¨ΖΟΡΜΠΑ¨

korinthosnews  | 


 

1,3 εκατ. ευρώ σε δήμους της χώρας
για την αντιμετώπιση ζημιών από την κακοκαιρία

Το υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που υπέβαλαν δήμοι της χώρας,
ενέκρινε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ποσού συνολικού ύψους 1.350.000,00 ευρώ,
για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών
που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία.

Με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο
«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών
που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας»,
οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις έχουν ως εξής:

 

Δήμος

 

Ποσό

Κορίνθου

 

400.000,00 €

Νεμέας 

 

350.000,00 €

Ευρώτα

 

300.000,00 €

Αγίου Βασιλείου

 

150.000,00 €

Γεωργίου Καραϊσκάκη

 

150.000,00 €

 


Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης.