Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το εργόσημο αλλοδαπών εργατών γης.

korinthosnews  | 

Εξήντα τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και οι τρεις βουλευτές Κορινθίας, κατέθεσαν Ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Εργασίας και Εσωτερικών. Στην Ερώτησή τους, με πρώτο υπογράφοντα τον βουλευτή Κορινθίας, Γιώργο Ψυχογιό, επισημαίνουν τα ζητήματα που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή της νομοθετικής ρύθμισης της Κυβέρνησης για το εργόσημο των αλλοδαπών εργατών γης.

Ειδικότερα με το άρθρο 58 του Ν. 4384/2016 θεσμοθετήθηκε μια πολύ σημαντική διάταξη για την καταπολέμηση της «μαύρης» εργασίας των μεταναστών εργατών, οι οποίοι απασχολούνται στον αγροτικό τομέα. Παράλληλα, με αυτή τη ρύθμιση ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των παραγωγών, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να δηλώσουν το σύνολο των εργατών γης που απασχολούν και να συμπεριλάβουν τα στοιχεία αυτά ως έξοδα στα Βιβλία εσόδων-εξόδων τους. Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν πλέον με Αίτησή τους στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να ζητούν κατ’εξαίρεση την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, χωρίς τίτλο διαμονής στη χώρα, ως εργατών γης, βοσκών και μελισσοκόμων. Οι εγκρίσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση χορηγούνται μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού μετακλητών εργατών ανά Περιφέρεια.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα και την Κορινθία, καθώς σύμφωνα με τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για το 2016 δηλώθηκαν μόνο 15 εργάτες γης και 15 εργάτες κτηνοτροφίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενο της Ερώτησης: «Οι αριθμοί αυτοί δεν αποτυπώνουν επ’ ουδενί τις ανάγκες των περιοχών αυτών, που απασχολούν κάθε χρόνο πολύ μεγάλο αριθμό εργατών γης. Πρόκειται μάλιστα για ένα πρόβλημα πανελλαδικής εμβέλειας που έχει προκύψει σε αρκετές Περιφερειακές Ενότητες ανά την επικράτεια. Ως εκ τούτου, παρόλη τη θετική νομοθετική πρωτοβουλία για θεσμοθέτηση του εργοσήμου για αλλοδαπούς εργάτες γης, η εφαρμογή της στην πράξη δεν υπηρετείται από τα κατατεθειμένα στοιχεία».

Γι’αυτο το λόγο οι βουλευτές ζητούν από τους αρμόδιους Υπουργούς να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε να διασφαλιστεί η ουσιαστική εφαρμογή του Νόμου και η ακρίβεια των στοιχείων που κατατίθενται από τις Περιφέρειες. Τέλος, προτείνουν να επανεξεταστεί ο τρόπος εισήγησης των Περιφερειών προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα, όπως αυτά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου οι δηλωθείσες ανάγκες δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες εργατικού δυναμικού της κάθε περιοχής.

Κόρινθος, 22.02.2017

Γραφείο Τύπου ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας