Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων

korinthosnews  | 

Την Τρίτη 20 Αυγούστου στις 8,30 το βράδυ θα συνεδριάσει
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων
στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο),
με 14 παρακάτω θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ
 

 Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων και Δήμου Σικυωνίων
για την εκτέλεση του έργου:
«Βεβαίωση και είσπραξη τελών από το Προσωπικό
του Τμήματος Εσόδων και περιουσίας
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων
για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σικυωνίων»,
μετά το με αριθ. πρωτ. 163499/5-8-2019 σχετικό έγγραφο
της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου .

2. Επί της αριθ. 12/2019 απόφασης του Συμβουλίου
της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού περί,
Επανεξέτασης λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου της εν λόγω Τ.Κ.

3. Επί του από 25-7-2019 αιτήματος της κ. Ραυτοπούλου Μαρίας
περί χορήγησης άδειας διανομής πόσιμου νερού .

4. Επί του από 2-8-2019 αιτήματος του «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» με περί,
«Συνδιοργάνωσης με το Δήμο Σικυωνίων στην πραγματοποίηση εκδήλωσης
με θέμα: «ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ –ΠΑΙΖΟΥΜΕ- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ» .

5. Επί του από 10-7- 2019 αιτήματος που Πολιτιστικού Συλλόγου
Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας
« Ο Αγ. Κωνσταντίνος» περί, «Οικονομικής ενίσχυσης για τις δράσεις του Συλλόγου» .

6. Επί του από 20-7-2019 αιτήματος του Αγροτικού Συνετισμού Δροσοπηγής
«ΜΠΑΣΙ» περί παραχώρησης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Δροσοπηγής .

7. Επί του από 31-7-2019 αιτήματος της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτου Κορινθίας
περί, «Συμμετοχής του Δήμου Σικυωνίων στην διοργάνωση
του 4ου Rally Regularity ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ 2019 .

8. Επί του από 8-8-2019 αιτήματος του Κυνηγητικού Συλλόγου Κιάτου περί ,
παραχώρησης χρήσης της αίθουσας του Δημοτικού θεάτρου
για πραγματοποίηση εκδήλωσης με θέμα:
«Ελληνικοί Ιχνηλάτες και Ελληνικές Φυλές».

9. Επί του με αριθ πρωτ. 262/1-8-2019 αιτήματος του Ομίλου
«ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΧΝΗΛΑΤΗ» περί,
«Παραχώρησης χρήσης τμήματος της πλατείας Ελευθερίας
για πραγματοποίηση Έκθεσης με θέμα: «Μορφολογίες Ελληνικού Ιχνηλάτη».

10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο
ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α΄ΕΙΔ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»

11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:
«ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ)
ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ».

13. Επιβολή προστίμου λόγω παράβασης του Κανονισμού άρδευσης
Τ.Κ. Λαύκας – Καστανιάς- Δροσοπηγής.

14. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019