Ξεκίνησαν οι Αιτήσεις για τις Ανάγκες Φύλαξης του Νοσοκομείου Κορίνθου

korinthosnews  | 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Σας ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της αρ.πρ.756/11-01-2017 ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ.2/2017 για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για ανάγκες Φύλαξης του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου (αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων) άρθρα: 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει & 63 του Ν.4430/2016, είναι από 14 φεβρουαρίου 2017 έως και 23 Φεβρουαρίου 2017.

 

                                                                                                    

Από τη Διοίκηση

του Νοσοκομείου Κορίνθου