. :

korinthosnews  | 

HMEPA 20.3.2018 KAI PA 13.00
THN EPA TH IEYYNH ATYNOMIA KOPINIA, THN KOPINO,
A PAMATOOIHEI APOYIAH
AO TON IEYYNTH TH IEYYNH ATYNOMIA KOPINIA,
TAIAPXO YPINA KABO
KAI TON POITAMENO TOY PAEIOY ENHMEPH HMOIOPAN
TH ENIKH EPIEPEIAKH ATYNOMIKH IEYYNH EOONNHOY,
YATYNOMO A KNTANTINO BPAAA,
XETIKA ME THN EAPPH YMMOPIA
KAI THN YHH ENNEA (9) MEN AYTH,
TA OOIA ENEXONTAI TH IAPAH HTEIN KAI KON
THN EYPYTEPH EPIOXH TH KOPINIA.