Νέες Θέσεις Εργασίας στο Νοσοκομείο Κορίνθου

korinthosnews  | 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προχωρά στην πρόσληψη
τεσσάρων (4) επιπλέον υπαλλήλων για τις ανάγκες φύλαξης,
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94, 4430/2016 και 4461/2017.

 

 Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων
αρχίζει από 16-3-2018 και λήγει στις 26-3-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν και ενημερώνονται για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης
καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου
http://www.hospkorinthos.gr.

 

 

Για τη Διοίκηση του Γ.Ν. Κορίνθου

Η Διοικήτρια

Καλομοίρη Δήμητρα