Συνεδρίαση του Δ.Σ. Κορινθίων

korinthosnews  | 

Την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα
θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων
στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος)
με τα 5 παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Δράσεων
  των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου μας: 
  α) «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

         β) «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» και

         γ) «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 

 1. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ν.π. με την επωνυμία
  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»

   
 2. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ν.π. με την επωνυμία
  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»

   
 3. Ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση
  πρωτοβάθμιων Συμβουλίων επιθεώρησης θεάτρων –κινηματογράφων 
  Ν. Κορινθίας.

   
 4. Ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση
  δευτεροβάθμιων Συμβουλίων επιθεώρησης θεάτρων –κινηματογράφων 
  Ν. Κορινθίας.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής