Συνεδρίαση του Δ.Σ. Κορινθίων

korinthosnews  | 

Μετά την ματαίωση των κατά την 02-08-2019 και 06-08-2019
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
ύστερα από τις αριθμ. 26112/29-07-2019 και 26794/2-08-2019
προσκλήσεις συνεδριάσεων, επειδή δεν υπήρξε απαρτία,
καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση
την 12 του μηνός Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30,
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος),
με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης
που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων των προηγούμενων δύο προσκλήσεων.


Την Δευτέρα 12 Αυγούστου στη 1,30 το μεσημέρι
θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων
στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος)
με τα 12 παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:.

 

1. Αποδοχή των όρων ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 –2020»
της πράξης με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

2. Έγκριση 8ου λογαριασμού (τελικού) της προμήθειας
«Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης
και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α Κορίνθου»

3. Κοπή δύο (2) δέντρων επί της Πλατείας Παναγή Τσαλδάρη

4. Γνωμοδότηση περί επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού
στην περιοχή «Αθίκια» του Δήμου Κορινθίων

5. Γνωμοδότηση περί επαύξηση ισχύος και μεταφοράς
των παροχών με αριθμό 31552266 και 31552267

6. Γνωμοδότηση περί μετατόπισης στύλου Δ.Ε.Η.
στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου του Δήμου Κορινθίων

7. Γνωμοδότηση περί αντικατάστασης λαμπτήρων
στη θέση «Καμίνια» Κόρφου – Κορινθίας

8. Λήξη μίσθωσης 5ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου

9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ»

10. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Κ.Χ. ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ Α.Μ. 39/2018»

11. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Α.Μ. 33/2018»

12. Διαγραφή οφειλών

 

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 3
του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114),
το Συμβούλιο κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση θα έχει απαρτία
και θα αποφασίσει με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3
του συνολικού αριθμού των μελών του.


                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                

       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ