ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ: ΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

korinthosnews  | 

Πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται από την Τρίτη 31 Ιανουαρίου, σε όσους φορολογούμενους προσέρχονται στις ΔΟΥ για να υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις διακοπής επιχειρηματικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων, δηλώνοντας ως ημερομηνία διακοπής την 31η/12/2016.
Η προθεσμία των 30 ημερών εντός των οποίων έπρεπε να είχαν υποβάλει τις δηλώσεις διακοπής για να γλιτώσουν το πρόστιμο έληξε στις 30 Ιανουαρίου.

Οι φορολογούμενοι αυτοί δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016 σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων για παρελθόντα έτη χωρίς επιβαρύνσεις με πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής, διότι οι συγκεκριμένες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο για περιπτώσεις δηλώσεων που έπρεπε κανονικά να είχαν υποβληθεί μέχρι και τις 30/9/2016.

Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας
www.arcadianet.gr
μπορείτε να δείτε αναλυτικά το άρθρο.