Δ. ΜΗΛΙΟΣ: τα κολυμβητικά ύδατα στις ακτές του Σαρωνικού στη Κορίνθια είναι σε Άριστη κατάσταση

korinthosnews  | 

Απάντηση σε δημοσίευμα που αφορά την ποιότητα των  νερών στις παραλιακές ακτές του Δήμου Κορινθίων από την πλευρά του Σαρωνικού δίνει ο ποιο αρμόδιος ο οποίος είναι και συμπατριώτης μας ο κ. Δημήτρης Μήλιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου
ΑΠΔ Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Σε ερώτηση του korinthosNews.gr μας απάντησε: 

Οι μετρήσεις που γίνανε για τον μήνα Ιούνιο
από την Δνση Υδατων Πελοποννήσου έδειξαν ότι
τα κολυμβητικά ύδατα στις ακτές του Σαρωνικου στη Κορίνθια
είναι σε Άριστη κατάσταση.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι αναρτημένα
και στην ιστοσελίδα της ΑΔΠΔΕΙ για κάθε Ενδιαφερόμενο.

Δημητρης Μηλιος Πολιτικός Μηχανικός Msc
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου
ΑΠΔ Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου