181.000 ακατάγραφα κινητά μνημεία εντάχθηκαν στις Ψηφιακές Συλλογές του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

korinthosnews  | 

  • 56 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν με ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού τα πεπραγμένα σχετικά με την ψηφιοποίηση των κινητών μνημείων της χώρας.

Τον ακατάγραφο θησαυρό της χώρας που φυλάσσεται σε Μουσεία και αποθηκευτικούς χώρους ανά την επικράτεια, ψηφιοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να υπάρχουν βάσεις δεδομένων για τα κινητά μνημεία της Ελλάδας.

 Η συνολική δράση «Εμπλουτισμός των ψηφιακών συλλογών των κινητών μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Α και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συνεχίστηκε στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Συνολικά ψηφιοποιήθηκαν 181.000 κινητά μνημεία σε όλες της Εφορείες και τα Μουσεία ανά την επικράτεια.
Για το έργο αυτό προσελήφθη προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου .

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού απάντησε με στοιχεία σε σχετική ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με την πορεία του προγράμματος για την ψηφιοποίηση των κινητών μνημείων.
Η υπουργός επισήμανε ότι η ανάγκη για καταγραφή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας είναι διαρκής και επιτυγχάνεται είτε ως αυτόνομη δράση, είτε ως επιμέρους εργασία στο πλαίσιο των ανασκαφών, είτε μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

Γραφείο τύπου Ν.Ε.
Κόρινθος,  07.07.2017