ΛΟΥΤΡΑΚΙ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

korinthosnews  | 

Την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου στις 7,30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί
η συνεδρίαση του ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) σε τακτική συνεδρίαση,
για συζήτηση και λήψη Απόφασης
στα κατωτέρω 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  
  

1.Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου
στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου.

 

2.Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας
"Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου Περαχώρας".

 

3.Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας
“Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας
Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.

 

4.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους (11η).

 

5.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους (12η).

 

6.Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων Δήμου μας
για το έτος 2019.

 

7.Επιβολή και καθορισμός ή μη προστίμου για παράβαση του Νόμου
περί υπαίθριας διαφήμισης.

 

8.Χορήγηση ή μη στη ΜΟΥΛΟΥΔΗ Ελένη άδειας εγκατάστασης
& λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών εντός του πάρκου Ειρήνης στο Λουτράκι,
διάρκειας ενός έτους.
Καθορισμός ύψους τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου & εγγυητικής επιστολής.

     

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

    Θυμής Φίλιππας