Αναρτήθηκαν τα μηχανογραφικά δελτία για τις πανελλαδικές

korinthosnews  | 

Μηχανογραφικό δελτίο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2017

Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν ή/και να εκτυπώσουν το μηχανογραφικό δελτίο που τους ενδιαφέρει και συγκεκριμένα:

 

- το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2017
με το Νέο σύστημα (πατήστε εδώ).

- το μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑΛ 2017
με το Νέο σύστημα(πατήστε εδώ).

- το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ 2017
με το Παλαιό σύστημα, μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων,
χωρίς νέα εξέταση (πατήστε εδώ).

- το μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑΛ-Α΄ 2017 με το Παλαιό σύστημα,
μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων,
χωρίς νέα εξέταση (πατήστε εδώ).

 

Για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου,
θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση.