ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

korinthosnews  | 

Πενήντα πέντε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταθέσανε την υπ’ αρίθμ. 5903/26.05.2017 Ερώτηση προς τους Υπουργούς Ψηφιακής Πολιτικής και Περιβάλλοντος σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία των σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Επισημαίνουν καταρχάς την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος έναντι των επιπτώσεων από την αυξανόμενη έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Παράλληλα προκρίνουν να μην υπάρξει μείωση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του πληθυσμού στην ακτινοβολία.

Ακόμη ζητάνε από τους συναρμόδιους Υπουργούς να επανεξεταστεί το θεσμικό πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
Ειδικότερα η επανεξέταση του πλαισίου πρέπει να βασίζεται στην τήρηση της νομιμότητας, στην εφαρμογή διαδικασιών απομάκρυνσης των παράνομων κεραιών, στην επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους παραβάτες και στην οριστική αντιμετώπιση του ζητήματος.
Μεταξύ αυτών των πρακτικών είναι αναγκαίο να εξεταστεί και το ενδεχόμενο τροποποίησης της νομοθεσίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι μείζονος σημασίας πανελλαδικά, αφορά άμεσα και την Κορινθία ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που έχει απασχολήσει τους Βουλευτές.
Ήδη το θέμα είχαν αναδείξει δύο χρόνια πριν, όταν οι τότε Βουλευτές Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία μου καταθέσαμε την υπ’αριθμ. 2225/04.05.2015 Ερώτηση σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνταν από την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός του πυκνού αστικού ιστού της Κορίνθου.

 

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Ερώτησης των 55 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στον ιστότοπο Κοινουβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής:

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=3276da2b-990a-4a0e-95eb-a77f01268253