Με Μεγάλη Συμμετοχή Ξεκίνησε η Κολύμβηση σε Μαθητές στο Κολυμβητήριο Κορίνθου

korinthosnews  | 

«Εφαρμογή του αντικειμένου της Κολύμβησης
στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής
στην Γ΄τάξη της Α΄/θμιας Εκπ/σης για το Σχ. Έτος 2016-2017.»

Από την Παρασκευή 19 Μαϊου 2017
υλοπιείται το μάθημα της Κολύμβησης
στις σχολικές μονάδες της Α΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κορινθίων
για το Γ΄ τρίμηνο του Σχ. Έτους 2016-2017
στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Κορίνθου.

Η κολύμβηση διδάσκεται στους μαθητές/τριες
της Γ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Κορινθίων.
 

Περισσότερα απο την κ. Γκέλμπουρα Σοφία -
Υπεύθυνη Κο
λύμβησης
Υπεύθυνη Τμήματος Φυσικής Αγωγής