Συζήτηση στο ΕΚ σε λίγη ώρα για την Μετεγκατάσταση προσφύγων

korinthosnews  | 

Το ΕΚ θα επαναλάβει τις εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν με τη μεταφορά των προσφύγων από την Ιταλία και την Ελλάδα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2015.
Η συζήτηση στην ολομέλεια θα γίνει την Τρίτη στις 9πμ (ώρα Γαλλίας).

 

Παρά τη δέσμευση των κρατών μελών της ΕΕ να μεταφέρουν 160.000 αιτούντες άσυλο από τις χώρες πρώτης γραμμής, την Ελλάδα και την Ιταλία, έως τον Σεπτέμβριο του 2017, μέχρι στιγμής μόνο 18.000 άτομα έχουν μετεγκατασταθεί, δηλαδή λίγο περισσότερο από το 11% του συνόλου.
Η συζήτηση στην ολομέλεια με το Συμβούλιο και την Επιτροπή θα γίνει την Τρίτη το πρωί, και οι ευρωβουλευτές θα υιοθετήσουν σχετικό ψήφισμα την Πέμπτη.

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση ζωντανά μεσώ του EP Live και του EbS+

 

 

Πρόοδος που έχει επιτευχθεί από τα κράτη μέλη (αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε χώρα εδώ)

 

Μέχρι στιγμής, μόνο η Μάλτα και η Φινλανδία έχουν σημειώσει αρκετή πρόοδο και αναμένεται να εκπληρώσουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους τόσο απέναντι  στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα.
Ορισμένες χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Κροατία και η Σλοβακία, έχουν προχωρήσει σε περιορισμένο αριθμό μετεγκαταστάσεων.
Η Αυστρία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει σύντομα τις μετεγκαταστάσεις, ενώ η Ουγγαρία και η Πολωνία εξακολουθούν να αρνούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

 

Ιστορικό

 

Σύμφωνα με δύο αποφάσεις έκτακτης ανάγκης που εγκρίθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2015, 160.000 αιτούντες άσυλο (οι οποίοι έχουν μεγάλη πιθανότητα να λάβουν το καθεστώς πρόσφυγα) θα πρέπει να μεταφερθούν έως τον Σεπτέμβριο του 2017 από την Ιταλία και την Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

 

 
 

Σύνδεσμοι:

 

 

EP Live

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?date=16-05-2017

 

EbS+

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=2&institution=&date=05/16/2017