Μεγάλες προοπτικές για τις Ομάδες Παραγωγών

korinthosnews  | 

Συμφέρον των αγροτών είναι η οργάνωσή τους σε συλλογικές μορφές, σε ισχυρές Ομάδες Παραγωγών και υγιείς Συνεταιρισμούς. Μεγάλες οι δυνατότητες  για τους παραγωγούς.

Δείτε αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο για τις Ομάδες.

Οι προκλήσεις της νέας εποχής επιβάλουν την οργάνωση των παραγωγών σε ισχυρά σχήματα.
Η αυτονόητη αυτή υποχρέωση, ενισχύεται έτι περεταίρω από τα κίνητρα που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί, καθώς οι Ομάδες Παραγωγών μπορούν να ενισχυθούν οικονομικά με ένα κατ’ αποκοπή ποσό για τα 5 πρώτη έτη λειτουργίας τους με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο που θα καταθέσουν και το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις για προσέγγιση νέων αγορών, πιστοποίηση, ενέργειες προβολής και προώθησης, επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές, συμβουλευτικές υπηρεσίες κλπ. Φυσικά, το σημαντικότερο όλων είναι η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος των παραγωγών και οι πραγματικά μεγάλες δυνατότητες που αυτομάτως αποκτούν.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ: 
ΚΑΙ ΕΔΩ: