511 θέσεις εργασίας στην Αυτοδιοίκηση - Δείτε που

korinthosnews  | 

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης,
ενέκρινε τη σύναψη 506 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
(από 8 έως 11 μήνες)
και 5 συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα έτος,
σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,
για τη στελέχωση υπηρεσιών τους.
Η μισθοδοσία των 511 συμβασιούχων είναι ανταποδοτική και προκύπτει από το αντίτιμο που καταβάλουν οι δημότες για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται (πολιτισμός, προσχολική αγωγή, φροντίδα ηλικιωμένων κ.α.).

Η εν λόγω κάλυψη των αναγκών στους ΟΤΑ και ΝΠΔΔ σε προσωπικό,
ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση,
περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή                                                                                       Αριθμός
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου                                                            5

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής                                                            109

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας                           90
    
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας                            97

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης                                                                80
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης                                        124

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου   10