ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

korinthosnews  | 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Δ.Π. Κορινθίας, καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 24.4.2017 και ώρα 18.00 στα γραφεία του Κολιάτσου αρ. 64, 1ος όροφος, με θέματα:

1.- Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός

2.- Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

3.- Έγκριση από την Γενική Συνέλευση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού.

4.- Εκλογή δύο μελών Εφορευτικής Επιτροπής

5.- Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του Καταστατικού.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη ημέρα, Τρίτη 25.4.2017 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα.

 

*Υποβολή υποψηφιοτήτων έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη μέχρι του ποσού των 10,00 ευρώ.

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συνδέσμου ΣΗΜΕΡΑ Πέμπτη 20.4.2017 από ώρα 18.00 έως 19.30 ή ιδιοχείρως στον υπογράφοντα.

 

Κόρινθος 13.4.2017

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Βλαχοπάνος