Συνεργασία Διεύθυνσης Μηχανικού του ΓΕΣ με «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

korinthosnews  | 

Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας
μεταξύ του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και του ΥΠΕΘΑ,
που υπογράφτηκε στις 29 Ιανουαρίου 2020,
αντιπροσωπεία του Οργανισμού, επισκέφθηκε την έδρα
της Διεύθυνσης Μηχανικού του ΓΕΣ (ΓΕΣ/ΔΜΧ) στο Λουτράκι,
όπου τους υποδέχθηκε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Μηχανικού του ΓΕΣ,
Υποστράτηγος Γεώργιος Κέλλης.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η συνεργασία και συνεκπαίδευση
της Κυνοφιλικής Ομάδας Διάσωσης του Οργανισμού
με τα ΣΣΕΣ (Στοιχεία Στρατιωτικών Εκπαιδευμένων Σκύλων)
του ΕΤΑΚ (Ειδικό Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών)
του 747 ΕΤΜΧ (Ειδικό Τάγμα Μηχανικού).

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κυνοφιλική Ομάδα του Οργανισμού
είναι η μόνη στην Ελλάδα η οποία έχει λάβει πιστοποίηση
από τον Διεθνή φορέα Νational Search And Rescue Dog Association UK (NSARDA)
έτσι ώστε να αναζητά συγκεκριμένο άτομο.

 

Την αντιπροσωπεία του Οργανισμού αποτελούσαν
ο πρόεδρός του κ. Κων/νος Γιαννόπουλος,
19 χειριστές - διασώστες μαζί με 6 σκυλιά έρευνας και διάσωσης,
καθώς και 3 Βρετανοί εκπαιδευτές – πιστοποιητές
του διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης NSARDA.