Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο Ισολογισμός 2018 του Επιμελητηρίου Κορινθίας

korinthosnews  | 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018.

 

Ο ενοποιημένος ισολογισμός του Επιμελητηρίου Κορινθίας έτους 2018
ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στη διάρκεια της συνεδρίασης
του επαναληπτικού Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κορινθίας,
που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στις 30 Ιανουαρίου 2020,
στην έδρα της υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Παναγιώτης Πιτσάκης,
κατά την εισήγησή του αναφέρθηκε στη νομική απαίτηση
για τη ψήφιση του ισολογισμού έτους 2018.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ψήφισης
με οκτώ ψήφους υπέρ, τέσσερις κατά και δύο λευκά,
ο κ. Πιτσάκης ευχαρίστησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή,
διότι με αυτόν τον τρόπο πάρθηκε μία πολύ σημαντική απόφαση
για το Επιμελητήριο Κορινθίας και την Αναπτυξιακή του Επιμελητηρίου Κορινθίας
για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους.